Tartalomjegyzék

Orr porc, Gondok az orrunk körül | Rózsakert Medical Center

Részei[ szerkesztés ] Felső fala többszörösen megtört csontfelszín.

Orrsövényferdülés Szerző: dr.

Elöl az orrcsontoknak megfelelően a fal hátrafelé és orr porc halad, egy darabon a homlokcsont pars nasalisa is alkotja, majd valódi tetejét a rostacsont rostalemezea lamina cribrosa képezi. Ennek likacsain keresztül két-két sorban lépnek be az orrüreg felső részéből a szaglóidegszálak fila olfactoria a orr porc.

orr porc

Hátul az ékcsont testéhez érve, ennek vékony csontlemezek által alkotott függőleges fala a rostalemezzel lefelé és előrefelé nyíló derékszögű szögletet zár be; ez az orrüreg recessus sphenoethmoidalis a. Ezután a felső fal vízszintesen folytatódik az ékcsont testének alsó felszínén, ahol a choanáknál véget ér, illetve a garatnak a koponyaalap által alkotott felső falába megy át. Alsó falát a kemény szájpad alkotja.

Ez sima, a felső falnál jóval szélesebb csontfelszín, amelyet középen a crista nasalis választ el.

Keresés űrlap

Ehhez támaszkodik a csontos orrsövény alsó része. A kemény szájpadot a felső állcsont processus palatinus a és a szájpadcsont vízszintes lemeze képezi kereszt alakú varrattal. A crista nasalis előre- és hátrafelé is egy-egy tövissel spina nasalis anterior és spina nasalis posterior ugrik ki az apertura piriformis alsó peremén és a choanák között. A csontos orrsövény septum nasi osseum az orrüregfelek közös medialis falát képezi. Két csont alkotja; felül és inkább előrébb a rostacsont lamina perpendicularisaamely elöl orr porc orrcsontok orr porc felszínére, hátul az ékcsont testének középvonalára támaszkodik.

Hátsó és alsó részét az ekecsont vomer képezi, amely hátsó-felső kiszélesedett részével ala vomeris az ékcsont teste alsó felszínéhez rögzül, orr porc alsó széle a orr porc szájpad crista nasalis ára támaszkodik. A két csontlemez előrefelé nyílt derékszöget hagy szabadon, amelyet a porcos orrsövény septum nasi cartilagineum tölt ki.

Orrsövényferdülés élettani okai

Nemritkán a két csontlemez nem érintkezik egymással, hanem a porcos orrsövény keskeny nyúlványa nyúlik el egészen az ékcsont testéig.

A lateralis fal a legbonyolultabb.

arthrosis a vállízület 1-2 fokos

A róla orr porc orrkagylók conchae nasales által nagyobbrészt fedett. Az oldalfal elülső részét teljes magasságban a processus frontalis maxillae belső felszíne alkotja.

ízületi fájdalom etiológiája körömvirág artrózis kezelésére

Közvetlenül emögött felül a rostacsont labyrinthusát beborító medialis vékony csontfal kezdődik, amelyről a felső és a középső orrkagyló ered. Ez a csontfal orr porc egészen az ékcsont testéig terjed.

A felső orrkagyló concha nasalis superior eredési vonala legfelül inkább már a recessus sphenoethmoidalisban van, felfelé domborodó ívben; alatta találjuk a hátsó rostasejtek nyílását.

fájó vállrángások ízületi

A középső orrkagyló concha nasalis media eredési vonala egészen elöl a maxilla homloknyúlványán kezdődik, majd hirtelen felemelkedés után hátrafelé fokozatosan süllyedve éri el a szájpadcsont függőleges lemezének felső részét, ahol szintén egy kis csontlécen tapad. Közepe alatt egy nagyobb rostasejt félgömbszerően kiemelkedő csontfala, a bulla ethmoidalis emelkedik ki a labyrinthus medialis felszínéből. orr porc

Orrsövényferdülés

Ez előtt és alatt húzódik felfelé irányuló homorulattal a rostacsont processus uncinatusa. A bulla ethmoidalis és a nyúlvány közötti félhold alakú orr porc, a hiatus semilunaris marad szabadon. A hiatus semilunaris hátsó része bevezet a sinus maxillarisba. Elülső részében nyílik a sinus frontalisnak a rostacsont-labyrinthuson átvezető kijárata.

Orrsövényferdülés tünetei és kezelése

A rostacsont első része alatt, közvetlenül a maxilla homloknyúlványa mögött a könnycsont hamulus lacrimalisa is részt vesz az orrüreg oldalfalának alkotásában, befelé lezárva a canalis nasolacrimalist. Orr porc rostacsont alatt az orrüreg oldalfalát a maxilla testének medialis felszíne alkotja, de ennek nagyobb része a nagy hiatus maxillaris.

Un porc ex porc

orr porc A hiatus maxillaris jelentős mértékben fedett részben az alsó orrkagyló e nyúlványával, részben a szájpadcsont függőleges lemeze révén.

Az alsó orrkagyló tapadási vonala felett azonban a processus uncinatus és az alulról felnyúló alsó orrkagyló nem képes csontosan zárni a sinus maxillarist.

orr porc

Ezt orr porc hézagot csupán nyálkahártya fedi. Előrébb az alsó orrkagyló legmagasabban felnyúló tapadó széle hozzájárul a canalis nasolacriminalis bezárásához, így e csatorna az alsó orrkagyló alatti alsó orrjáratba nyílik.

Az oldalfal hátsó részét teljes magasságban a szájpadcsont függőleges nyúlványa, majd a processus pterygoideus medialis lemeze képezi.

Az orr sérülései A külső orr sérülései, orrcsonttörés Az orr kiugró helyzete és csontos vázának törékenysége miatt gyakran sérül.

A függőleges szájpadcsontlemez két felső nyúlványa közti incisura és az ékcsont teste a foramen sphenopalatinumot zárja közre. A frontalis keresztmetszeten látszik, hogy az orrsövény mellett mindkét oldalon keskeny sagittalis rés marad szabadon, ez orr porc közös orrjárat meatus nasi communis.

Az oldalfalról kagylóhéjszerűen benyúló orrkagylók alatt pedig egy-egy orrjárat, felső, középső és alsó meatus nasi superiormeatus nasi medius és meatus nasiinferior van. A szemüreg medialis fala és az orrüreg oldalsó fala közé a rostasejteket magában foglaló rostasejt-labyrinthus ékelődik. orr porc

  1. Orr Az orr művészeti, anatómiai vonatkozásai Az orr az arc legkiemelkedőbb része, s mint ilyen leginkább járul hozzá az arc jellegzetességének kialakításához.
  2. Az orr, nasus Csontos és porcos vázból, azt borító és kiegészítő lágy részekből álló, üreges szerv.