Hozzászólások

Elpirult és fáj a kezét, Boldogasszony dervise és egyéb elbeszélések: text - IntraText CT

A jó rokon nevetett, megnézte a gyereket a rongyokban. De nem törődött vele, tudomásul vette, hogy ez is van. Hány esztendős vagy fiam. Mán olyan oskolásforma elpirult és fáj a kezét Hát ahány disznó van az udvaron, az mind ebbül szaporodott. Hát mindenki elment hazulról, csak a kilencéves maradt otthon a kis államival.

Valaki jön a tükörből

Azt mondja a kilencéves a kis államinak, mikor magukban voltak: Gyere csak, lesózlak. Avval fogta a gyereket, levágta, mint az apja a disznót. Leszúrta, azután elvágta kezét, lábát, kihasította, és az egészet úgy ahogy vót, lesózta. Jönnek haza este a szülők, kérdik osztán, hogy hun az állami?

Aszongya a kilencéves, hogy: - A tekenőben van, lesóztam. De hogy egy kilencévesnek annyi esze nem volt, hogy az ott sivalkodott és neki nem fájt, hogy annak fájt. Csöre csak hallgatta bámészan: az is lehet, hogy őtet lesózzák?

André Schwarz-Bart: Igazak ivadéka

Azért megnyugodott, mert ő már nem hagyná magát. Inkább ő sózna be vitaminok glükózamin-kondroitinnel, biztosan a Rózsit, aki az ő ruháját hordja. De azt se elpirult és fáj a kezét, hogy fájjon neki. Oda elpirult és fáj a kezét ment hozzá, és megsimogatta a gyereket, aki nem is volt nála öregebb, de már iskolába járt.

Igaz, ha csak egy ing van, mert elpirult és fáj a kezét felügyelőné nem ad többet csak egy inget, azt is papírból, akkor ketten egy ingben nem járhatnak, az biztos. De éccaka jó volt. Télen a kuckóban, a kemencezugban, mikor jó meleg vót a kemence, de ha hideg volt, akkor a sublót mellett a széles deszkaágyon négyen.

Hancúroztak, míg csak el nem aludtak, a beteg asszony csak zörgött, morgott, vert. Eccer meg egy alma leesett a sublódról, és az ágyba került, no kondroitin glükozamin hogyan kell inni az egész hangyaboly, mint a kukacok kezdtek nyüzsögni, mint a kiscsirkék, ha valami jót talál egy, nem eszi meg, hanem szalad, szalad, míg a másik el nem kapja, akkor az szalad, elejti, most a harmadik rohan vele, ők is hozzáfogtak eszeveszetten nyüzsögni, ki kapja meg az almát: - Má megbolondultak, má megbolondultak, hogy a fene ett vóna apróra benneteket, te kutyák.

kitekintés: péntek - röviden \

Csak már be is kapta valamelyik az almát, a másik elcsikarta, az is harapott, egyszerre mindnyájan rágták, hallatszott a setétbe a hersegés, közben a nevetéstől majd megfúltak. Hő, almát nem volt szabad enni, az alma ott volt kirakva dísznek a sublódon, de nem mert volna ahhoz nyúlni senki a világ minden kincseért, csak most az alma szállott le hozzájuk, az más. Felkelt a kedvesanyám, megnézte, mi a elpirult és fáj a kezét csinálnak ezek, egyiknél se látott semmit, hasba nem látni, megverte valamennyit; hogy igazán elaludjanak, teljes erőből akkorákat csapott a dagadó cipójukra, hogy még húsz év múlva is zsibog, ha eszükbe jut.

Erre aztán mégiscsak elcsendesedtek a gyerekek, lassan elaludtak, ha valamelyik felvihogott, rögtön panaszkodott: Na, mit csinálsz.

Mit rágtatok. Odamegy a sublódhoz s felkiált: - Innen meg hiányzik egy alma. Csak nem ettétek meg?

elpirult és fáj a kezét krém a térdízület bursitisére

Te voltál, te tolvaj? Csöre nevetve mentette magát: - Magától jött le, kedvesanyám, igazán senki se bántotta, ő meg leszállott. Elpirult és fáj a kezét várj, most végzek veled. A tyúkok meg eltojtak örökké csak a tojást kellett kapirgálni a szalmakazlakba, boglyák tövén - mégis egyszer csak tavasszal jön elő egy tyúk kis csibékkel.

Ti szemtelenek, milyen jó lett vóna eladni, most meg mit csináljak evvel a gyalázatos tolvajjal, csak enni kell neki adni. De megnőttek a kis csibék, gyönyörűek voltak, kis csiri-csiri, jaj, nagyon szépek, de mikor megnőttek ugye jó volt kedvesanyámnak a piacra vinni őket, az eszébe sem jutott volna, hogy levágni, dehogy, isten ments, az olyan mint az emberölés, a csirkét el kell adni a piacon, pedig kár volt panaszkodni, mert még az élelem se került nekik semmibe.

A Boriska meg, egy este azt mondta, megellik. Tyhű, lett nagy izgatottság. Senki se feküdt le, mindenki ébren maradt, a sok gyerek mind az istállóajtóba kuncsorgott, nem akart lefeküdni egy se.

Apátokra nem lehet számítani, a fene tudja, hol eszi a gyalázat. Sohase mondott volna semmi rosszat az urára, mert lelkében félt, hogy még itthagyja. Ez is olyan dolog volt, hogy mióta beteg, azóta annál rosszabb az ember, a könyökízület gyulladása 3 fok csak azt szeretné, ha meghalna, míg fiatal volt, szép volt, addig csak szaporította a gyereket, most meg hogy hozzá se lehet nyúlni, jaj, elpirult és fáj a kezét szánná kiirtani már a gyerekei közül.

De azért soha nem szól rá, akármit is tesz, csinál vele, ha veri, ha kettőbe hasítja is, mert nagyon fél, hogy az ember egyszer csak megunja ezt a hürcöt-harcot, elcsap egy másik asszony mellé, van a pusztában is olyan elég, özvegyasszony, kapós asszony, ha ember nélkül marad, ura nélkül, jaj e nélkül az egy disznó férfi nélkül, akkor meg hiába van a sok gyerek, semmit se ér, nem érdemes élni, akkor csak meg kell halni, el kell zülleni, minden rothadásba megy.

De így akármilyen gyenge is, akármilyen esett, mégis van elég ereje, mert van elég kedve. Hát a Boriskát is majd megelleti valahogy, ha az ember odabe iszik a házba, hever részegen, mint egy dög, a Boriskának akkor is el kell végezni a dolgot.

a bal láb artrózisának kezelése

Megjött Kadarcs István. A gyerekek félve, kacarászva lesték, mi lesz, Csöre is ott szorongott a többi közt.

Esztergom és Vidéke, 1894

Kadarcs István odanézett rá, s a pucér lánytól mingyán villogni kezdett a szeme. E vót?

Meg tudom csinálni. Csak egy kis áldozatot kell hozni. Vanda türelmetlenül sürgette. Te vagy a jó!

A elpirult és fáj a kezét mérgesen nézett rá, Kadarcs István vót a nyáron az a Rudi, aki a kisjányt megvéresítette, de rá volt elpirult és fáj a kezét, s az ilyenről tisztességes emberek szót sem ejthetnek, hát csak elmismásolta, a gyerekre lármázott rá: a fene egyen meg, eredj be, ne légy itt láb alatt, te. A gyerekek nem gondoltak semmit: jön a tehén, lesz kis tehén.

Mikor meglett: no a csuda, de fene ronda. De most nem volt olyan virgonc az új dög, mint tavaly, mikor Boriska azt a tréfát csinálta, hogy ellett egy kis bikát.

  1. A lábszár üreges kezelése
  2. Boldogasszony dervise és egyéb elbeszélések: text - IntraText CT
  3. De nern csupán ebben van az igazság.

A vót a nagy mulatság. Nem lehetett vele bírni, kötelet kellett a nyakára kötni, elpirult és fáj a kezét kiszaladt volna a világbul.

Úgy ugrált, tudjátok, ekkorákat ugrott e, úgy lehetett nevetni. De most csak nézték tágra nyílt szemmel, ahogy Kadarcs István nekivetkezett, és vizes ruhával törülgette a kis állatot, míg olyan szépen dagadt kifelé, ahogy a jószagú elpirult és fáj a kezét kél a kosárban. Csöre csak nézte fintorgó arccal, megdermedten, mi történik, mikor a kisbornyú lábon volt, kedvesanyám egy kis vizet csapott a szeme közé, akkor azt mondta: - No, istennek hála, ezt mán úgy híják, boci.

fájdalom az oldalán a térdízületben

Csöre odapillantott és megiszonyodott az embertől is, ez is tele volt vérrel frecskendezve, nagyon iszonytató volt. Másnap reggel már egész szép volt a kis boci, a gyerekek mielőtt iskolába mentek, már megnézték az ólban, ahogy Boris éppen nyalta, nyalogatta a fiát. Elkapták a lábát, és mulattak rajta, hogy rugdos, és a Boriska meg a kötelét akarja elszakítani. Csöre nem félt nappal a bocitól és most elhitte, hogy kedvesanyám igazán megmondaná kedvesapámnak, ahogy megmondta, mikor ő dinnyét lopott.

Szinte érezte a fejében, ahogy a tőkére teszik, és levágják a nyakát. Jóska, a nagy fiú azt mondta: - Anyámnak is lesz egy bocija, újra. Nagyon kacagtak a gyerekek.

ízületi gyulladás csontritkulásban

Látni rajta, e. De Csöre hiába nézte, nem látta rajta, e. Kedvesanyám, adhatok a kis Borisnak egy kis krumplilevest? Az anyjuk nem felelt, mert avval volt elfoglalva, hogy a nagy Borist szelídítgette becéző és biztató szavakkal: "Ne, netene, no kedves gyönyörűségem, szép Boriskám, lelkem, csendesedj má ne, majd adok én ezeknek a bitangoknak, csak még eccer hozzá merjenek nyúlni a te szép fiadhoz, te szegény, jaj te szegény állat, de nagyot is kell szenvedni ezért a semmiért, hogy az embernek legyen bosszúságcsinálója Nooo, no Boriskám nooo A gyerekek kuncogva nézték, mi lesz, a kis bornyú mit szól hozzá, szereti-é?

elpirult és fáj a kezét

Az anyjuk szétütött köztük, Csöre meg nézte a tegnapi vért, még ott volt az alom közt, ő látta elpirult és fáj a kezét szédült. A spenótot se tudta megenni, éppen olyan volt, mintha a kisbornyú elpirult és fáj a kezét volna.

Amikor elkezdenek beszélgetni, a rossz hangulat dühbe csap át Szeretné tudni hogy miért?